Påminnelse om att strukturen för proven i matematik ändras från och med examen hösten 2024

Studentexamensnämnden ändrar strukturen för studentproven i matematik från och med hösten 2024. Ändringarna är beskrivna i nämndens tidigare meddelande.

Apollo-figuren och en kvinna med studentmössor.
Bild: Antti Heikkinen / Source.

Den centralaste förändringen är att vikten av del A i bägge lärokursers prov kommer att ökas och valfria uppgifter läggs till. Dessutom kommer provet i kort matematik att innehålla bredare 18-poängsuppgifter. 

I de bredare uppgifterna kan man behandla större helheter och bättre än i nuläget mäta behärskningen av gymnasiets omfattande helheter eller helheter som överskrider läroämnesgränserna. Dessa uppgifter är inte matematiskt svårare ”jokeruppgifter”, utan helheter som mäter tillämpningsfärdigheter i kort matematik och som kan kombineras med flera moduler. Nämnden har publicerat exempel på 18-poängsuppgifter i tidigare meddelandet.