Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Beskrivningar av goda svar

Studentexamensnämnden publicerar beskrivningar av vad som kännetecknar ett gott svar i uppgifterna i varje prov. Fr.o.m. våren 2014 publiceras preliminära anvisningar för poängsättning i provet i matematik som en del av beskrivningarna. Beskrivningarna publiceras på nämndens webbplats på provdagen tidigast kl. 17.15.

Beskrivningar av goda svar VÅREN 2019

Beskrivningarna är inte bindande vid nämndens bedömning. Den slutgiltiga bedömningen fastställs av examensämnets censorer.

Studentexamensnämnden samlar in synpunkter om proven i examen och beskrivningarna av goda svar.

Studentexamensnämnden besvarar frågor om bedömningen först efter att censorerna avslutat sitt bedömningsarbete och resultaten sänts till gymnasierna. Enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) är censorernas identitet hemlig så länge bedömningsarbetet pågår. På så sätt säkerställs censorernas rätt att arbeta ostört och opartiskt.

När resultaten kommit till gymnasierna kan ämneslärarna eller rektorerna höra sig för hos studentexamensnämndens censorer om grunderna för bedömningen och förmedla informationen vidare till examinanderna. Censorernas kontaktinformation fås av nämndens kansli per telefon på numret 0295 338 200.

Studentexamensnämnden publicerar inte provuppgifter av upphovsrättsliga skäl.

Beskrivningar av goda svar för tidigare examenstillfällen