Hur fungerar det digitala studentexamensprovet?

Ditt gymnasium förser en bevakad provlokal där det digitala studentexamensprovet avläggs. Examinanden bör hämta med sig lämplig utrustning till provet: en bärbar dator som följer nämndens anvisningar, elledning och icke-trådlösa hörlurar. Datorn kan tillhöra examinanden eller vara utlånad. Läs mer om de tekniska anvisningarna av terminalutrustningen:

Anvisningar för att anskaffa en lämplig dator (Abitti.fi)

Läs mer om provtillfället

Examinanden ska kunna starta sin dator från det av nämnden levererade USB-minnet som används för att starta operativsystemet som används i provet. Datorns operativsystem och hårddisken förblir oförändrade under provet. Under provet är examinandernas datorer kopplade till provlokalens server via det lokala examensnätet som satts upp i provlokalen. Examinandens svar sparas automatiskt både på provlokalens server och reservservern.

Klockan 9.00 startar övervakaren provet från sin dator, och då börjar examinanderna skriva på det prov de valt att utföra. Examinanden kan om hen så önskar använda tilläggsutrustning i datorn under provet: tangentbord, mus eller annan motsvarande pekare. Datorernas nättrafik kan kräva USB-kopplad tilläggsutrustning, såsom Ethernet- eller WLAN-adaptrar.

Examinanden får använda konceptpapper för att göra utkast till provsvar. Konceptpappren ska vara försedda med gymnasiets namn och nummer, antingen tryckt eller stämplat, samt examinandens namnteckning och namnförtydligande.

Gymnasiet bör ordna tillräckliga möjligheter för examinanderna att öva sig i att starta datorn och använda provsystemet.