Tillgänglighetsutlåtande, Abitti.fi

Uppdaterad

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://www.abitti.fi.

Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är. Avvikelserna från tillgänglighetskraven beskrivs närmare nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Textmotsvarigheter för innehåll som inte är text

På webbplatsen finns enskilda brister i textmotsvarigheterna till innehåll som inte är text. Det finns även dekorativa bildelement med textmotsvarighet på webbplatsen. (1.1.1 Innehåll som inte är text)

Rubriknivåer

På webbplatsens framsida är rubriknivåerna inte i helt konsekvent ordning. På flera av sidorna hoppar rubriknivåerna över en nivå. (1.3.1 Information och relationer)

Färgkontrast i länkar

Kontrasten mellan vissa länkar på webbplatsen är inte tillräcklig i förhållande till bakgrunden. (1.4.3 Kontrast (minimum) och 1.4.11 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik (inofficiell översättning))

Flera olika sätt att hitta en webbsida

Alla sidor på webbplatsen kan inte nödvändigtvis nås på flera än ett sätt. Alla sidor har dock en egen länkadress. Detta gäller speciellt sidor med mycket specifikt innehåll, vars innehåll endast används en viss tid och vars målgrupp är begränsad. (2.4.5 Flera olika sätt)Ei-tekstuaalisen sisällön tekstivastineet

Sivulla on yksittäisiä puutteita ei-tekstuaalisen sisällön tekstivastineissa. Sivuilla on myös koristeelliseksi tarkoitettuja kuvaelementtejä, joilla on tekstivastine asetettuna. (1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö)

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den. Du kan kontakta oss per e-post på adressen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillganglighetskrav.fi

webbtillganglighet@rfv.fi

telefonnummer växeln 0295 016 000Otsikkotasot