Tillgänglighetsutlåtande, Ylioppilastutkinto.fi

Uppdaterad

Detta uttalande om tillgänglighet gäller tjänsten  https://www.ylioppilastutkinto.fi.

Den omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, enligt vilken offentliga onlinetjänster ska vara tillgängliga.

Tjänsten uppfyller delvis kraven på tillgänglighet. Vi har själva bedömt tjänstens tillgänglighet. Undantagen från tillgänglighetskraven beskrivs närmare nedan.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

Textsvar för icke-textuellt innehåll

Det finns enstaka brister i textsvaren för icke-textuellt innehåll (1.1.1 Icke-textuellt innehåll).

Rubriknivåer

På hemsidan är rubriknivåerna inte i en helt sammanhängande ordning (1.3.1 Information och relationer).

Färgkontrast på länkar

Färgkontrasten mellan länkarna på webbplatsen och bakgrunden är inte tillräcklig (1.4.3 Kontrast (minimum) och 1.4.11 Kontrast för icke-textuellt innehåll).

Långa menyer är inte alltid synliga

På mobilskärmar eller när texten förstoras kan det uppstå problem med synligheten av de lägsta nivåerna i långa menystrukturer (1.3.4 Position).

Syftet med länken i länktexten

Syftet med alla länkar, särskilt i länklistorna på sidan Beskrivningar av goda svar, framgår inte tydligt av enbart länktexten eller av länktexten i kombination med länkkontexten som ska förklaras programmässigt. Länkarnas betydelse framgår dock tydligt av deras textkontext.

Det finns också enskilda länkikoner på webbplatsen, t.ex. till externa sociala medietjänster, som inte har någon textmässig motsvarighet (2.4.4 Länkens syfte (i sammanhanget)).

Flera olika sätt att hitta sidan

Alla undersidor på webbplatsen är inte alltid tillgängliga på mer än ett sätt. Varje sida har dock en egen länk. Detta gäller särskilt för sidor med mycket specifikt innehåll, där tillgången är begränsad i tid och målgrupp (2.4.5 Flera sätt).

Ge respons

Vi tar gärna emot förslag, observationer, frågor och förslag på förbättringar på tillgängligheten av våra webbtjänster. Du kan ge respons per e-post under adressen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000