Tillgänglighetsutlåtande, webbtjänst för examinander

Uppdaterad

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://kokelas.ylioppilastutkinto.fi som är ämnad för examinander och personer som fått sin studentexamen klar. 

Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är. Avvikelserna från tillgänglighetskraven beskrivs närmare nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

På blanketten för beställning av betygsavskrifter och översättningar av betyg finns några element vars ledtexter inte fungerar helt som väntat. (3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner och 2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter)

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den. Du kan kontakta oss per e-post på adressen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillganglighetskrav.fi

webbtillganglighet@rfv.fi

telefonnummer växeln 0295 016 000