Tillgänglighetsutlåtande, webbtjänst för gymnasier

Uppdaterad

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten hakemukset.ylioppilastutkinto.fi som är ämnad för gymnasiernas rektorer, speciallärare, lärare och annan personal. 

Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Tjänsten uppfyller delvis tillgänglighetskraven. Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är. Avvikelserna från tillgänglighetskraven beskrivs närmare nedan.

 

Innehåll som inte är tillgängligt

Textmotsvarigheter för innehåll som inte är text

På webbplatsen finns enskilda brister i textmotsvarigheterna till innehåll som inte är text. (1.1.1 Innehåll som inte är text)

Rubriknivåer

I tjänsten är rubriknivåerna inte i helt konsekvent ordning. (1.3.1 Information och relationer)

Syftet med en länk i länktexten

I tjänsten finns länkar vars syfte inte framkommer enbart ur länktexten eller ur länktexten tillsammans med sitt automatiskt tydliggjorda länksammanhang.

Användande av tjänsten med tangentbord

Navigering med tangentbord fungerar något bristfälligt och inkonsekvent. (2.1.1 Tangentbord)

Ledtexter saknas för fälten i blanketterna

Fälten i blanketterna saknar ledtexter eller har ledtexter som inte uppfyller kraven. (3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner och 2.4.6 Rubriker och ledtexter/etiketter)

 

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den. Du kan kontakta oss per e-post på adressen lautakunta@ylioppilastutkinto.fi

 

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillganglighetskrav.fi

webbtillganglighet@rfv.fi

telefonnummer växeln 0295 016 000