Nämndens ordinarie medlemmar

Apollo-figuren, en man och en kvinna och bokstäver Y, T och L.
Bild: Antti Heikkinen / Source.

Studentexamensnämnden 2022–2024:

nämndens ordförande professor Jari Lavonen

1. viceordförande Mikkola Kati

2. viceordförande Mäntylä Katja

3. viceordförande Hästö Peter

Alestalo Pekka

Ernvall-Hytönen Anne-Maria

Granskog Pamela

Halvari Anu

Hanska Jussi

Harmanen Minna

Hildén Raili

Honkala Karoliina

Karvonen Juha

Lassus Jannika

Leino Jaakko

Luukka Minna-Riitta

Merikoski Juha

Nissilä Leena

Nummela Yvonne

Perälä Mika

Pirttisaari Pasi

Ruth Olli

Saarinen Timo

Salmenkivi Eero

Sandman Nils

Schwab Ursula

 

A1-utskottets (filosofi, samhällslära, religion, livsåskådningskunskap, historia, modersmålet) ordförande Kati Mikkola

A2-utskottets (geografi, psykologi, hälsokunskap, biologi, fysik, kemi, matematik) ordförande Anne-Maria Ernvall-Hytönen

Språkutskottets (andra inhemska språket, främmande språk, finska/svenska som andraspråk) ordförande Katja Mäntylä

 

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt studentexamensnämnden för perioden 2022–2024. Läs mer i ministeriets meddelande (på finska).