Planering och uppföljning

Undervisnings- och kulturministeriet styr Studentexamensnämnden med hjälp av en fyraårig plan för utveckling och verkställande av studentexamen. Uppföljningsgruppen för utveckling av studentexamen stöder beredningen och verkställandet av planen.

Nämndens bokslut och verksamhetsberättelse har sedan 2018 varit en del av Utbildningsstyrelsens bokslut. 

Planerings- och styrdokument

Utbindningsstyrelsens bokslut på Utbildningsstyrelsens webbplats

Apollo-figur, två människor och bokstäver Y, T och L.
Bild: Antti Heikkinen / Source.