Ylioppilastutkintolautakunta
Ylioppilastutkintolautakunta
YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
Studentexamensnämnden

Kom med och planera framtidens Abitti

Studentexamensnämnden startar en utredning gällande hur Abitti, som används i studentexamensproven och för övning inför den i gymnasierna, ska utvecklas för att bättre motsvara de krav som datorer och gymnasierna ställer. Målet är att gymnasierna och examinanderna använder den nya Abitti år 2025. 

Varför Abitti 2025? 

Abitti måste utvecklas för att studentexamen även i fortsättningen ska kunna utföras digitalt. Datatekniken utvecklas snabbt, och det nuvarande Abittisystemet fungerar i allt färre apparater. Hotbilden är att datorer som kan köra den nuvarande linuxmiljön inte längre finns tillgängliga inom en nära framtid. Samtidigt vill vi utveckla verkställandet av examen så att det ur gymnasiets synpunkt är ännu smidigare att ordna den. 

Hur ser Abitti 2025 ut? 

Många saker fungerar bra i Abitti för närvarande. Det är inte meningen att hela provsystemet ska förändras. Det största behovet av förändring gäller de program som finns i provsystemet, eftersom de nuvarande skrivbordsversionerna av programmen måste ersättas med motsvarande webbläsarbaserade program. Många av de program som är bekanta från Abitti finns redan i webbläsarversion, och nästan alla inom branschen åtminstone planerar att göra om sina program så att de körs i webbläsare. 
Betydande förändringar med tanke på gymnasierna är att den nuvarande USB-minneslogistiken faller bort och möjligheterna vid anskaffning av datautrustning blir mindre begränsade. 

Hur går vi till väga? 

Förberedelserna inför den nya Abitti inleds våren 2022. Olika intressegrupper inbjuds att delta i planeringsarbetet på bred front genom workshops och andra kanaler. Utifrån planeringsarbetet sammanställs en utredning som skickas på remiss i december 2022. Eftersom förnyandet av Abitti inte kan genomföras med enbart examensavgifterna kräver det slutliga beslutet att genomföra utvecklingsarbetet separat finansiering. 

Följ planeringen med taggen #abitti2025. Välkommen med! 

 

Abitti2025-innehåll

Nyhet: Begäran om utlåtande över vidare utveckling av provsystemet för studentexamen

Abitti2025 – Utredning om vidare utveckling av provsystemet för studentexamen (pdf)

Blogg: Det är dags att fortsätta färden – sätt kurs mot #Abitti2025

Nyhet: Abitti2025-workshopparna fortsätter – Kom med och planera framtidens Abitti

Blogg: Inga tråkiga minnespinnar – Abitti2025-workshopparna preciserade provsystemets riktning

Abitti2025 – Vanliga frågor