Aktuellt

På den här sidan hitter du Studentexamensnämdnens nyheter och bloggar samt evenemang vi ordnar eller deltar i.

Nyheter

Provdagarna för studentexamen hösten 2021

Studentexamen hösten 2021 ordnas den 13–29 september 2021 Cirka 45 300 examinander har anmält sig till examen, vilket är ungefär 1 150 färre än på hösten 2020. Det har gjorts cirka 92 000…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Provdagarna för studentexamen våren 2021

Cirka 47 000 examinander har anmält sig till examen, vilket är ungefär 4 000 fler än på våren 2020. Det har gjorts cirka 145 000 anmälningar i olika ämnen och lärokurser, vilket är cirka 11…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Anmälningarna till examen våren 2021

Sammanlagt cirka 47 000 examinander har anmält sig till examen våren 2021, vilket är ungefär 4 000 fler än våren 2020. Sammanlagt gäller detta 145 000 anmälningar till prov i olika ämnen och…
Nyheter Läs mer
Examina-palvelun etusivu, jonka päässä neljä erilaista koetta.
Nyheter

Lärarna får tillgång till gamla studentexamensprov och materialet i dem

Studentexamensnämnden, Utbildningsstyrelsen och upphovsrättsorganisationerna Kopiosto och Apfi har ingått ett avtal om användningen av gamla studentexamensprov i undervisningen. Examina…
Nyheter Läs mer