Nyheter

Här hittar du Studentexamensnämndens nyheter, pressmeddelanden och evenemang.

Nyheter

Små ändringar har gjorts i bedömningstjänsten

Vissa ändringar har gjorts i bedömningstjänsten. På grund av detta kan bedömningstjänstens utseende och funktion skilja sig något från tidigare. Ändringarna är dock små och påverkar inte…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Vårens studentexamen inleds den 14 mars – de nya studenterna får sitt betyg för första gången också i digital form

Pressmeddelande, Helsingfors, 8.3.2023. 45 600 examinander har anmält sig till examen, vilket är ungefär 700 färre än på våren 2022. Det har gjorts cirka 137 500 anmälningar i olika ämnen…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Nämnden har uppdaterat de allmänna föreskrifterna och anvisningarna

De viktigaste ändringarna i de allmänna föreskrifterna och anvisningarna är: Examinander som byter gymnasium: Examinandens anmälningsuppgifter flyttas över med hjälp av en överflyttningskod…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Digitala studentexamensbetyg kommer att börja utfärdas jämsides med betygen på papper våren 2023

Det digitala betyget gör det lättare för examinanderna att söka till speciellt utländska läroinrättningar, eftersom betygen oftast sänds i digital form till dessa. Betygsuppgifterna för…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Studentexamensnämnden deltar i Educa-mässan 27–28.1

Avdelningens program Fredag 27.1 Aktuellt i studentexamen kl. 13.30 Abitti2025 - vidareutveckling av provsystemet kl 14.30 Digitala studentexamensbetyget kl. 15.30 Hur antagning på basis av…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Begäran om utlåtande över vidare utveckling av provsystemet för studentexamen

Det bästa sättet är enligt utredningen att övergå från et system som startas med hjälp av USB-minnen till en Abitti-applikation. Denna lösning stöds av att de program som används i proven…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Ändringar i bedömningen av höstens prov i psykologi

I samband med behandlingen av begäran om omprövning som gjorts efter provet upptäcktes ett fel i deluppgift 2.4 som bedömts centraliserat av nämnden. Felet korrigerades för examinanden som…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Provdagarna för studentexamen våren 2024

Provdagarna för våren 2024 Då tidtabellen för provdagarna görs upp beaktas bland annat studerandenas arbetsbelastning, genomförandet av provarrangemangen och tiden som krävs för bedömningen…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Nämndens utredning gällande utvecklingen av provsystemet som används i studentexamensproven blir klar i januari

Ett stort antal intressegrupper har deltagit i planeringen av det nya Abitti-systemet genom workshopar och andra kanaler. De största utvecklingsbehoven är att förenkla arrangemanget av…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Bedömningen av den långa lärokursen i det andra inhemska språket och främmande språk från och med studentexamen hösten 2023

Här hittar du de nya provspecifika föreskrifterna och anvisningarna I de uppdaterade kriterierna har antalet poäng som går att ges i bedömningen gallrats. Endast ett poängtal kan nu ges för…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Välkommen på webbinarium om Abitti2025 för att höra nytt och diskutera utvecklingen av provsystemet

Innan utredningen ges ut ordnar vi ännu två webbinarier för att berätta det senaste gällande planerna för Abitti2025. Deltagarna har samtidigt möjlighet att också föra fram sina egna…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Resultaten inför höstens studentexamen publiceras den 10 november

Examinanden och vårdnadshavaren, ifall examinanden är under 18 år, kan se resultaten och de bedömda provprestationerna via Utbildningsstyrelsens Min Studieinfo -tjänst från och med fredagen…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Felaktiga avläggningsuppgifter i studentexamensregistret

Felen hittades efter att nämnden fick en rapport om en felaktig uppgift, vilket ledde till att en utredning av liknande fel påbörjades. Vid utredningen jämfördes data från det digitala…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Proven i modersmål och litteratur på samiska

I höstens examen ordnades 38 prov i olika ämnen och lärokurser. Ungefär 91 000 anmälningar till proven hade gjorts.
Nyheter Läs mer
Nyheter

Proven i främmande språk, kort lärokurs

I år har fler anmälningar gjorts till höstens examenstillfälle än till våren för tio prov. Engelska, kort lärokurs är ett av dem. Antalet anmälningar till provet i kort engelska visar en…
Nyheter Läs mer