Aktuellt

På den här sidan hitter du Studentexamensnämdnens nyheter och bloggar samt evenemang vi ordnar eller deltar i.

Kirjaimet Y, T ja L sekä Apollo-hahmo ja kaksi ihmishahmoa.
Nyheter

Provdagen för proven i främmande språk, kort lärokurs

Allt fler genomför provet i engelska, kort lärokurs och för andra våren i rad är provet i engelska det mest genomförda provet i främmande språk, kort lärokurs. Dagens prov har gått lugnt…
Nyheter Läs mer
Apollo-figur, två människor och bokstäver Y, T och L.
Nyheter

Provdagen för läskompetensprovet i modersmål och litteratur

Antalet anmälningar till provet i finska som andraspråk och litteratur började öka igen efter en liten nedgång förra våren. 1867 examinander har anmält sig till provet, vilket är nästan lika…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Responsblanketter för studentexamen våren 2024

Nämnden har öppnat två responsblanketter som berör studentexamen våren 2024. Den ena blanketten är ämnad för examinander och den andra för personal som deltagit i anordnandet av proven, till…
Nyheter Läs mer
Apollo-figuren, en man och en kvinna och bokstäver Y, T och L.
Nyheter

Vårens studentexamen inleds 12.3 – gymnasierna har anordnat studentexamen redan i 150 år

46 300 examinander har anmält sig till examen, vilket är ungefär 900 fler än på våren 2023. Det har gjorts cirka 136 700 anmälningar i olika ämnen och lärokurser, vilket är cirka 600 färre…
Nyheter Läs mer
Apollo-figuren och en kvinna med studentmössor.
Nyheter

Reformen av proven i svenska eller finska som andraspråk och litteratur bereds

Nämnden och ämnessektionernas representanter har i två år berett reformen. För att få olika synpunkter på reformen har man i beredningsskedet analyserat respons på proven och diskuterat med…
Nyheter Läs mer
Kirjaimet Y, T ja L sekä Apollo-hahmo ja kaksi ihmishahmoa.
Nyheter

Föreskrifterna och anvisningarna om hur skäl som försämrar en examinands prestation i ett prov beaktas i studentexamen har uppdaterats

Målen med uppdateringen är att beskriva och effektivisera ansökningsförfarandet för dem som redan avlagt studentexamen och för andra än gymnasiestuderande beskriva och förenhetliga det av…
Nyheter Läs mer
Apollo-figur, två människor och bokstäver Y, T och L.
Nyheter

Nämndens föreskrifter och anvisningar har publicerats som html-webbsidor

Studentexamensnämndens allmänna föreskrifter och anvisningar samt de provspecifika föreskrifterna och anvisningarna , som tidigare publicerats som pdf-filer, finns nu tillgängliga i html…
Nyheter Läs mer
Apollo-figuren, en studentmössa och en arkaiska kolonn.
Nyheter

Examensavgifterna förändras från och med examen hösten 2024

Prisförändringarna återspeglar ökningen i löne- och levnadskostnadsindexen. I samband med utvidgningen av läroplikten slopades studentexamensavgifterna för de fem första proven för dem som…
Nyheter Läs mer
Apollo-figuren, en man och en kvinna och bokstäver Y, T och L.
Nyheter

Provdagarna för studentexamen våren 2025

Provdagarna våren 2025 Då tidtabellen för provdagarna görs upp beaktas bland annat studerandenas arbetsbelastning, genomförandet av provarrangemangen och tiden som krävs för bedömningen av…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Störningen förbi: Störning i Abitti – problemet utreds

Uppdatering kl. 11.54: Problemet har utretts och Oma.abitti.fi fungerar igen. --- En funktionsstörning hindrar för tillfället användningen av tjänsten oma.abitti.fi. För närvarande syns inga…
Nyheter Läs mer
Abitti-loggan
Nyheter

Abitti2025 är nu Abitti 2 – lyckat resultat då första testet av Abitti 2 genomfördes

Den första, men fortfarande avskalade versionen av den andra generationens Abitti, finns tillgänglig för testning i gymnasierna under vecka 47. "Det är fortfarande en demoversion avsedd för…
Nyheter Läs mer
Apollo-figur, två människor och bokstäver Y, T och L.
Nyheter

Kontroll av examinandernas uppgifter om avgiftsfrihet

I enlighet med studentexamensnämndens allmänna föreskrifter och anvisningar kapitel 2.2.1 kan examinander som är berättigade till avgiftsfri undervisning enligt läropliktslagen även avlägga…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Störningen förbi: Störning vid nedladdning av kopior av provprestationen i examenstjänsten

Uppdatering kl. 10.28: Problemet vid nedladdningern av kopior av provprestationer är löst. --- Det förekommer en störning vid nedladdningen av kopior av höstens provprestationer i…
Nyheter Läs mer
En illustration av fyra nya studenter.
Nyheter

Höstens antal studenter har stabiliserats – i höst utexamineras ungefär 4300 nya studenter

Sammanlagt anmälde sig 43 900 examinander till höstens studentexamen. I siffran ingår både examinander som är i olika stadier med att avlägga sin examen samt examinander, som tar om godkända…
Nyheter Läs mer
En kollage av studentmössor, Apollo-figurer och arkaiska saker.
Nyheter

Resultaten från höstens studentexamen publiceras den 9 november

Nämnden skickar resultaten från examen hösten 2023 till gymnasierna via nämndens examenstjänst på torsdagen den 9 november 2023 kl. 9.00. Poänggränserna för höstens examen publiceras på…
Nyheter Läs mer