Aktuellt

På den här sidan hitter du Studentexamensnämdnens nyheter och bloggar samt evenemang vi ordnar eller deltar i.

Nyheter

Provdagen för det andra inhemska språket

Det finns en klar skillnad mellan svensk- och finskspråkiga läröanstalter i hur provet i det andra inhemska språket tas med som en del av studentexamen. Provet i svenska ingår i under 50 %…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Provdagen för prov i främmande språk, lång lärokurs

Dagens prov har gått lugnt. Nämndens tekniska stöd har kontaktats några tiotals gånger under dagen, vilket är ett vanligt antal under examensdagarna. Nämnden anvisar gymnasierna att ta…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Den första provdagen för realämnen

Sammanlagt 19 022 examinander hade anmält sig till proven. Flest anmälningar, 4 917, hade gjorts till provet i hälsokunskap, men på årsnivå har antalet anmälningar till provet ifråga sjunkit…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Provdagen för läskompetensprovet i modersmål och litteratur

Proven har huvudsakligen gått lugnt. Nämndens tekniska stöd har kontaktats några tiotals gånger under dagen, vilket är ett vanligt antal under examensdagarna. I två gymnasier försenades…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Höstens studentexamen inleds den 12 september – antalet omtagare fortsätter sjunka

Pressmeddelande, 7.9.2022 Totalt ungefär 91 000 anmälningar till olika ämnen och lärokurser har gjorts, vilket är ungefär tusen färre än för ett år sedan. Siffrorna inkluderar både de…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Studentexamen fyller 170 år – antalet studenter har 300-dubblats

Under de första åren var det bara ett fåtal som hade chansen att bli studenter. En student hade rätt att studera vid Kejserliga Alexanders Universitetet i Finland (nuvarande Helsingfors…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Anvisningar för anskaffning av dator

Om examinanden omfattas av den utvidgade läroplikten får hen en dator för gymnasiestudierna. Datorn kan används också i proven i studentexamen. Den utvidgade läroplikten berör huvudsakligen…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Provdagarna för studentexamen hösten 2023

Studentexamensnämnden har fattat beslut gällande provdagarna för studentexamen hösten 2023. Hösten 2023 börjar examen måndagen den 11 september och avslutas onsdagen den 27 september.
Nyheter Läs mer
Nyheter

Strukturerna för studentexamensproven i matematik ändras från och med examen hösten 2024

Kolla utlåtanden I lång matematik bibehålls uppdelningen av del B i del B1 och B2. Efter förändringen finns det bara en B-del i provet i kort matematik som innehåller 12 och 18…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Vårens studentexamen inleds den 15 mars – en del av examinanderna inleder sin examen enligt den nya examensstrukturen

46 340 examinander har anmält sig till examen, vilket är ungefär 300 färre än på våren 2021. Det har gjorts cirka 140 000 anmälningar i olika ämnen och lärokurser, vilket är cirka 5 500…
Nyheter Läs mer
Nyheter

46 340 examinander deltar i studentexamen våren 2022 – färre tar om än tidigare

Sammanlagt 46340 examinander har anmält sig till examen våren 2022, vilket är ungefär 300 mindre än våren 2021. Sammanlagt har 140 000 anmälningar till prov i olika ämnen och lärokurser…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Provdagarna för studentexamen hösten 2021

Studentexamen hösten 2021 ordnas den 13–29 september 2021 Cirka 45 300 examinander har anmält sig till examen, vilket är ungefär 1 150 färre än på hösten 2020. Det har gjorts cirka 92 000…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Provdagarna för studentexamen våren 2021

Cirka 47 000 examinander har anmält sig till examen, vilket är ungefär 4 000 fler än på våren 2020. Det har gjorts cirka 145 000 anmälningar i olika ämnen och lärokurser, vilket är cirka 11…
Nyheter Läs mer
Nyheter

Anmälningarna till examen våren 2021

Sammanlagt cirka 47 000 examinander har anmält sig till examen våren 2021, vilket är ungefär 4 000 fler än våren 2020. Sammanlagt gäller detta 145 000 anmälningar till prov i olika ämnen och…
Nyheter Läs mer
Examina-palvelun etusivu, jonka päässä neljä erilaista koetta.
Nyheter

Lärarna får tillgång till gamla studentexamensprov och materialet i dem

Studentexamensnämnden, Utbildningsstyrelsen och upphovsrättsorganisationerna Kopiosto och Apfi har ingått ett avtal om användningen av gamla studentexamensprov i undervisningen. Examina…
Nyheter Läs mer